Polityka prywatności i pliki cookie.
Ochrona danych osobowych, które nam powierzasz jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia Twojej prywatności podczas korzystania z naszych usług na www.dgtelecom.pl oraz innych platformach internetowych i mobilnych.
W tym dokumencie przeczytasz w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej jako dane) oraz jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych. Prezentujemy też ważne informacje o plikach cookie i podobnych stosowanych przez nas technologiach.
Wszystkie informacje, które przeczytasz poniżej dotyczą wszystkich naszych serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz kont prezentowanych na portalach społecznościowych (dalej jako „Serwisy”).
Co ważne, jeśli nie akceptujesz naszej „Polityki prywatności”, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisów.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie lub komentarze dotyczące tego dokumentu, wyślij do nas wiadomość na adres info@dgtelecom.pl

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?
Przetwarzanie danych w Serwisach kontroluje DG-Telecom S.C. z siedzibą w Legionowie , ul. Małachowskiego 19C, 05-120 Legionowo.

Jakiego rodzaju dane zbieramy?
• gdy korzystasz z naszych usług w Serwisach zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o stronach internetowych odwiedzanych w Serwisach, informacje o zachowaniach w Serwisach, kliknięcia w elementy stron w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki;
• gdy pytasz o ofertę za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisach, w zależności od rodzaju formularza, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące łączącej nas umowy, PESEL lub NIP ;
• jeśli kontaktujesz się z nami poprzez media społecznościowe lub czat, zbieramy także informacje takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych lub czatu;

W jaki sposób pobieramy dane?
• używając plików cookie lub narzędzi analitycznych i badawczych, w szczególności takich jak Hotjar, Google Analytics; Drift, Allbacross, Hubspot, Callpage.
• z formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisach;
• z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych i czata, o ile wybierzesz taką formę kontaktu z nami.

Do czego używamy Twoich danych?
• do realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, także do realizacji łączącej nas umowy;
• do realizacji naszych usług, z których korzystasz;
• do dostarczenia zamówionych produktów lub usług;
• do obsługi Twojego żądania, zlecenia, wniosku lub zapytania;
• do działań marketingowych, tj. do przesyłania Ci powiadomień o produktach i usługach;
• do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisów;
• do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisów;
• Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:
– realizacji naszej usługi, z której korzystasz;
– realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia produktów lub usług;
– realizacji wybranego przez Ciebie sposobu płatności;
– analizy rynku i opinii;
– marketingowych.

Jak możesz kontrolować przekazane przez Ciebie dane?
• masz prawo dostępu do informacji o Tobie, które przechowujemy w Serwisach;
• na Twoją prośbę dostarczymy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
• masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
• masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele marketingowe, badania rynku i opinii, analizy i monitorowania w Serwisach,
• masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi
Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami kontaktować jak niżej.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
• telefonicznie – pod następującym numerem: 222504550
• e-mailowo – pod następującym adresem e-mail: info@dgtelecom.pl
• poprzez opiekuna biznesowego – jeśli został Ci przydzielony.