Doradzimy Twojej firmie jak dostosować sprzęt do najwyższych standardów. Gwarantujemy możliwość aktualizacji do najnowszej wersji w każdym momencie użytkowania sprzętu dostarczonego przez nas.

Świadczymy kompleksowe usługi – od audytu, poprzez serwis, naprawę i skup sprzętu teleinformatycznego.

Wybierz usługę dla swojej firmy

Jeśli Twoja firma wymienia sprzęt teleinformatyczny i nie wie co z nim zrobić, rozwiążemy ten problem. Odkupimy od Ciebie sprzęt, z którego Twoja firma już nie korzysta.

Umowa serwisowa zapewnia naszym Klientom stałą i profesjonalną opiekę nad całą infrastrukturą informatyczną oraz gwarantuje szybki czas reakcji w sytuacjach awaryjnych.

W ramach usług serwisowych sprzętu telekomunikacyjnego oferujemy naszym klientom opiekę serwisowo-administracyjną systemów IP PABX i PABX.

W ramach usług naprawy sprzętu telekomunikacyjnego, oferujemy naszym klientom naprawy pogwarancyjne sprzętu w oparciu o podzespoły 19 różnych producentów.

Audyt informatyczny

Oferujemy usługi doradcze, ekspertyzy, analizy ekonomiczno – techniczne, które zoptymalizują wydatki na usługi IT i ponoszone koszty za łącza internetowe.

Audyt telekomunikacyjny

Naszym Klientom oferujemy usługi doradcze, ekspertyzy, analizy ekonomiczno – techniczne, które pozwolą zoptymalizować wydatki na usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej.