System Ważenia Wagonów Kolejowych w Ruchu

System przeznaczony dla: przewoźników kolejowych, kopalń, portów i innych zakładów, w których zachodzi potrzeba określania masy załadowanego na wagonach towaru.

Jak działa system

W wybranych miejscach, przy torach instalowane są stanowiska ważenia wagonów. Stanowisko składa się z czujników pomiarowych i układu pomiarowo – transmisyjnego. Czujniki pomiarowe mierzące siły nacisku kół mocowane są bezpośrednio do szyn.

Sygnały z czujników, wstępnie przetworzone, przesyłane są za pośrednictwem sieci GSM na wskazany serwer. Jeden serwer może zbierać dane z wielu stanowisk pomiarowych.

Dowiedz się więcej

Zainteresowany?

Nie czekaj, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

Monitorowanie stanu ogrodzeń elektrycznych

Pastuchy elektryczne służą do pilnowania wolno wypasanych stad krów, koni czy innych zwierząt, a także do zabezpieczania pól uprawnych np. przed dzikami. Wartość chronionego dobytku często szacuje się na kilkanaście, a nawet kilkaset tysięcy złotych a przecież pastuchy pracują bez stałego nadzoru. E-Juhas kontroluje działanie „pastucha”, umożliwia zdalny wgląd w stan ogrodzenia, wysyła SMSy alarmowe w przypadku awarii.

e-Juhas

Specjalny czujnik, umieszczony obok przewodu ogrodzenia, mierzy siłę pola elektrycznego. W przypadku spadku siły pola poniżej ustalonego progu e-Juhas wysyła komunikat o konieczności sprawdzenia stanu uziomu czy usunięcia doziemień spowodowanych przez roślinność.

e-Juhas wyposażony jest także w czujniki: stanu naładowania akumulatora oraz temperatury i wilgotności.
Istnieje możliwość podłączenia czujników dodatkowych jak np. brak wody w poidle, otwarcie bramki, ciśnienie w hydroforze czy innych istotnych parametrów.

Dowiedz się więcej

Monitoring laboratorium w „Chmurze”

System przeznaczony dla banków tkanek, hodowli eksperymentalnych, instytutów gdzie długotrwałe prace naukowo-badawcze nie maja stałego, całodobowego nadzoru a awarie bywają kosztowne.

System monitorowania iTelem zapewnia stałą kontrolę stanu obiektu i natychmiastową informację o awariach. Rozwiązanie „działa w Chmurze”, nie korzysta z sieci IT użytkownika. System obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową.

Terminal GSM rejestruje wskazania rozmieszczonych na obiekcie czujników temperatury czy innych istotnych dla procesu parametrów. Rozpoznaje stany awaryjne i wysyła SMSy alarmowe. Wyniki pomiarów wysyła na portal iTelemetria.

Dostęp do informacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki lub telefonu komórkowego. Wyniki pomiarów i informacje o alarmach są archiwizowane do 5 lat.

Dowiedz się więcej

Monitoring serwerowni iTelemetria

Zanik zasilania, awaria klimatyzacji, zalanie mogą uszkodzić urządzenia, lub doprowadzić do utraty danych. Natychmiastowe powiadomienie właściwej osoby o zagrożeniu pozwala ograniczyć zakłócenia w funkcjonowaniu firmy i związane z tym straty oraz zminimalizować koszty napraw.

Rozmieszczone na obiekcie czujniki pomiarowe przekazują sygnały do Terminala GSM, który w przypadku zagrożenia rozpoczyna natychmiast akcje wysyłania alertów SMS do wybranych osób. Akcja jest powtarzana aż do momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez jedną z powiadamianych osób. Informacja o przyjęciu zgłoszenia przekazywana jest do całej grupy, podobnie jak informacja o powrocie sygnału do normy.

Awaria klimatyzacji

Odpowiednio rozmieszone czujniki pomiaru temperatury i wilgotności dają informacje o warunkach w jakich działają urządzenia. Kiedy wartość sygnału przekroczy próg alarmowy nastąpi akcja wysyłania powiadomień. Stosując dwa czujniki temperatury można stopniować alarm i wprowadzić stan podwyższonej
gotowości.

Zalanie

Zainstalowany w odpowiednim miejscu czujnik zalania dostarczy informacji kiedy pojawi się woda i system natychmiast powiadomi właściwe osoby. Szybko podjęta akcja serwisowa może uchronić przed poważnymi stratami i zakłóceniem pracy obiektu.

Zanik zasilania

Dostarczane z systemem detektory zaniku napięcia zasilania są przystosowane do instalowania w standardowych gniazdach elektrycznych. Pozwala to kontrolować napięcie w konkretnym miejscu instalacji np. przed i za UPSem. Łatwość instalowania, połączona z możliwością kontroli zasilania w wielu miejscach daje dużą elastyczność.

Włamanie i inne zdarzenia

Do Terminala można podłączyć sygnał ze standardowego czujnika ruchu i uzyskać informacje o „włamaniu”. Terminal GSM można wykorzystać do przekazywania alertów z innych działających na obiekcie systemów monitorowania. Wykorzystując wbudowane w terminalu przekaźniki można, w przypadku wystąpienia alarmu włączać zainstalowane na obiekcie urządzenia jak kamera czy dodatkowy wentylator.

System iTelemetria – specyfikacja